ОБУЧЕНИЕ по „БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

публикувано от: Христова Вяра в: Полезно на: Monday, November 28, 2016 коментар: 0 видяно: 1563

На 1 декември 2016 г. в Био хотел „Моравско село“, местност Предел, Бойков рид

ще се проведе

ОБУЧЕНИЕ

Съгласно чл. 16 (1) от Наредба № 4/24.02.2015 год. по приложена мярка 11

Биологично Земеделие от ПРСС-2014-2020 г.
„БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО”
БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПРОГРАМА

01 декември 2016 г. (четвъртък)

10:15 – 10:45 Регистрация на участниците
10:45 – 11:15 Откриване на семинара, представяне на участниците
11:45 – 12:30 Биологично отглеждане на растителните култури. Биологични
методи за контрол на вредителите, болестите и плевелите.
12:30 – 13:30 Обяд
13:30 – 14:00 Технологии по култури. Проблема DROSOPHILA SUZUKII – решения. Добиви в биологичното земеделие.
14:00 – 14:30 Сертифициращи органи в България. Как се става биологичен производител – представител на сертифициращ орган.
14:30 – 15:00 Кафе пауза
14:00 – 14:30 Европейски програми за биологичното земеделие през новия програмен период – представител от МЗХ
14:30 – 15:30 Пазарите на биологичното земеделие в България и Европа
15:30 – 16:30 Въпроси и отговори
Моля предварително да дадете съгласието си по имейла за Удостоверението.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Желаещите да получат Удостоверение за преминато обучение по „Биологично растениевъдство”, моля да носят със себе си платежното от таксата, която е платена:

Авалон 52 ООД
Банкова сметка: BIC: BUIBBGSF IBAN: BG77BUIB98881097307100 – 310.00 лв.

Телефон: 0889 260 040

Необходими документи:
– Копие от лична карта, заснета от двете страни;
– Копие от дипломата от последното образование: средно, висше;
– Копие от зелен картон;
– Снимка 1 бр. 2/3 см.;
– Медицинско свидетелство от личен лекар;
– Заявление / попълва се бланка, която може да изтеглите оттук /;

– КОПИЕ ОТ БАНКОВ ДОКУМЕНТ ЗА ВНЕСЕНА СУМА

Попълнената регистрационна бланка се изпраща на е-мейл: bio@amiti.org

Може да заявите участието си и на тел: 0888 77 33 77

Краен срок за регистрация: 30.11.2016г.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

коментари

Напишете коментар