Сертификати

“Амитица” ООД притежава биологично сертифицирана ферма и единствения биологично сертифициран хотел на 6-то място в света.

Всеки продукт - храна, напитка или друго, който носи надписа „био” или „еко” по закон трябва да покрива строго определени стандарти. За улеснение на потребителите върху опаковката се поставя знак. Ето кои са знаците, с които работим ние:

Валиден от 1 юли 2010. Поставя се върху предварително опакованите органични храни и продукти, произвеждани в страните членки на Европейския съюз. Знакът е свидетелство, че тези храни покриват съответните биостандарти.

 Oфициалният знак за биопродукт на Министерство на земеделието и горите на Република България.

Oфициалният знак за биопродукт на Министерство на земеделието и горите на Република България.

 Балкан Биосерт, България - първият лицензиран български сертификатор.Балкан Биосерт, България - първият лицензиран български

сертификатор.